kako-izgleda-priprema-za-izradu-videa
Video blog

Kako izgleda priprema za izradu videa o vašem brendu

 

Finalni proizvod, film ili video, ovisi o procesu i načinu izrade. Dva su subjekta uključena u izradu. Klijent, to jest brend i agencija tj. produkcija. Najbolji rezultati proizlaze iz zajedničkog rada, kvalitetne komunikacije i međusobnog uvažavanja.

Prema dosadašnjem iskustvu, gotovo polovica klijenata ima i dobiva ideju o vlastitom videu na temelju nekoliko primjera, a agencije/produkcija s druge strane često prihvaćaju takav način realizacije. Polazeći od tog razloga, svakom procesu izrade videa pristupamo planski, u komunikaciji sa klijentom. Na taj način klijent stječe sliku o mogućnostima i konceptu, a agencija o ciljevima i poslovnoj kulturi klijenta.

Ukratko, u nastavku izlažemo “checklistu” za izradu videa i produkciju:

1. DEFINIRANJE PROJEKTA I ISTRAŽIVANJE

Medij na kojem će se prikazivati video često diktira i sam koncept videa. Različita je konceptualna razrada za YouTube, Facebook, web stranicu ili TV.

Nadalje, bitan je i format videa te je odmah na početku potrebno utvrditi hoće li to biti korporativni video, snimanje događanja tj. event video, product video, testimonijal, reklamni video za jedan od odabranih medija…
Odabrani format i mediji plasmana videa definiraju sljedeće korake i možda najbitnije – izradu scenarija.

2. IZBOR LOKACIJE/A

Zavisno o vrsti videa koji odlučite raditi, definiraju se i odabiru lokacije snimanja. Za lokacije i olakšano snimanje bitno je odabrati prostor (interijer, eksterijer) u kojem je moguće imati kontroliran ton/zvuk. Primjerice, snimanje izjava ili testimonijal videa u samom uredu/određenom poslovnom prostoru treba omogućiti bez čestih smetnji poput zvuka telefona, ambijentalnih okolnih zvukova i ostalih smetnji.

Također, sama lokacija je bitna i za vizualan dojam videa, kompoziciju, dubinu kadra, rasvjetu i slično. Gotovo uvijek se s obzirom na uvjete prostora realiziraju i promjene kako bi kompozicija bila što kvalitetnija.

kako-izgleda-priprema-za-izradu-videa-2

3. IZRADA SCENARIJA

Scenariji je prvi korak vezan uz samu produkciju. Scenariji će definirati tekst i izjave, off tj. naraciju, kadrove i kompoziciju animacije i druge dodatke u postprodukciji. Samo pisanje scenarija zahtjevan je proces koji spaja ciljeve, plan produkcije, snimanje tj. režiju.

Bitna odrednica izrade scenarija je komunikacija klijenta i agencije/produkcije.

4. IZBOR SUDIONIKA/GLUMACA/AKTERA VIDEA

U izradi videa koji je interne primjene, korporativnog formata, oglasnog, kao i u reklamnim testimonijalima nerijetko sudjeluju osobe koji su dio tima brenda/poduzeća tj. zaposlenici su i nose glavne uloge u filmu.

Iako produkcija uspijeva napraviti kvalitetan materijal naputcima i montažom, bitno je da osobe budu pripremljene za snimanje, informirane o okvirnim zahtjevima teksta, a i pripremljene prije samog snimanja.

Author Info

Bijela Rukavica - video produkcija & digitalno oglašavanje. Tim Bijele rukavice piše i snima sadržaje iz područja online i video oglašavanja i marketinga.

http://www.bijelarukavica.com

Leave a Reply