OPIS I REZULTATI

Više od 2.000 posjeta mjesečno na web stranicu “Rezervacije”, generirane isključivo putem Facebooka.

USLUGE

Definiranje tona komunikacije
Izrada vizualnih materijala
Sadržajni plan
Medijski plan

Facebook oglasne kampanje
Live praćenje događanja
Facebook, Instagram, TripAdvisor
Baneri

.

DODATNI ELEMENTI KOMUNIKACIJE: PRODUKCIJA VIDEA

SCENARIJI I REŽIJA

SNIMANJE VIDEA

MONTAŽA VIDEA

KOLORKOREKCIJA

ANIMIRANJE

USKLAĐIVANJE TONA I AUDIO

VIZUALNA STANDARDIZACIJA I ONLINE BRANDING

apetit_gallery_facebook_4
apetit_gallery_facebook_2
apetit_gallery_facebook_3
apetit_gallery_facebook_1

VIZUALNA STANDARDIZACIJA

FACEBOOK OGLASNE KAMPANJE

ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJE NA FACEBOOKU

ZANIMA VAS SLIČNA KAMPANJA ZA VAŠ BREND?