ELEMENTI IZRADE I PRODUKCIJE

STRATEGIJA I BRANDING

Definiranje tona komunikacije

Izrada vizualnih materijala

Sadržajni plan

Medijski plan

SADRŽAJI

Facebook oglasne kampanje

Live praćenje događanja

Facebook, Instagram, TripAdvisor

Baneri

Dodaci

Serijal kratkih reklamnih videa

.

.

.

Rezultat: više od 2.000 posjeta mjesečno na web stranicu “Rezervacije”, generirane isključivo putem Facebooka.

SPECIFIČNOST PROJEKTA

SERIJAL VIDEO REKLAMA ZA ONLINE MEDIJE

Ima li boljeg načina za prikazati atmosferu, gastro doživljaj, posjetitelje ili angažman osoblja od videa?

Galerija

Dizajn i branding pojedinih programa